O spoločnosti Služby Poradenstvo Kontakt

  Služby

  Podvojné účtovníctvo
  Spracovanie podvojného účtovníctva zahŕňa najmä:

  • Spracovanie účtovného denníka a hlavnej knihy
  • Vedenie pokladničnej knihy
  • Účtovanie bankových výpisov
  • Evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
  • Saldokonto pohľadávok a záväzkov
  • Evidencia DPH a vypracovanie daňových priznaní
  • Spracovanie daňového priznania k dani z príjmu PO a príslušných výkazov


  Jednoduché účtovníctvo
  Spracovanie jednoduchého účtovníctva zahŕňa najmä:

  • Spracovanie peňažného denníka
  • Vedenie pokladničnej knihy
  • Vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
  • Evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
  • Evidencia DPH a vypracovanie daňových priznaní
  • Spracovanie daňového priznania k dani z príjmu FO a príslušných výkazov


  Mzdová evidencia
  Spracovanie mzdovej evidencie zahŕňa najmä:

  • Spracovanie miezd podľa predložených dokladov
  • Vypracovanie výkazov pre ZP, SP, DÚ
  • Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
  • Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
  • Vedenie personálnej agendy


  Iné služby

  • Zabezpečenie bankových úhrad
  • Spracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
  • Spracovanie daňového priznania k dani z nehnuteľností
  • Vyplnenie štatistických výkazov
  • Vypracovanie hlásení pre NBS a BCPB
  • Vypracovanie výročných správ
  • Vyhotovenie dokumentov potrebných na založenie do Zbierky listín
  • Zabezpečenie auditu


       Mapa stránok       Navigácia: Služby >> Služby
(c)2004-2009 designed by DELPHINE